Profiel

Atelier PDV heeft zich vanaf 1988 ontwikkeld tot een allround ontwerpbureau voor zeer uiteenlopende bouwprojecten.

Zij verstaan de kunst op een heldere wijze, binnen de kaders van voorschriften en het budget, uitdrukking te geven aan de wensen van de opdrachtgever.

Creativiteit, vakmanschap en een brede ervaring vormen het gereedschap waarmee zij hun werkzaamheden verrichten.

Deze werkzaamheden richten zich op het adviseren, ontwerpen, uitwerken en begeleiden van verbouw- en nieuwbouwplannen in de burger- en utiliteitssector, zowel voor het interieur als het exterieur.

Ontwerpproces

Ideeën, beelden en wensen van de opdrachtgever, begrijpen, verbeelden, vertalen en vormgeven,
dat is ontwerpen.

Schetsen, maquettes, foto’s en beelden, de taal van het ontwerpproces.

De ontwerpers van Atelier PDV ontwerpen duurzaam binnen de kaders van voorschriften en budget in eigentijdse materialen en ruimtelijke vormgeving.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is in de visie van Atelier PDV het integraal ontwerpen van een gebouw waarin alle voorzieningen, wensen en eisen voor de gebruiker zijn verwerkt die voldoen aan de gestelde (milieu-) technische en functionele eisen en normen, en; waarbij een optimale afstemming plaatsvindt tussen de partijen die het gebouw realiseren.

In de visie van Atelier PDV is duurzaam bouwen meer dan de hiervoor genoemde functionele eisen en normen. Zij hechten grote waarde aan duurzame relaties met partners in het bouwproces. Dit leidt tot betere communicatie en is mede daardoor een voortdurende voedingsbodem voor verdieping van kennis en inzichten. Het uitdragen en communiceren van visies en het toetsen ervan aan de toekomst leidt tot scherpte en vernieuwing.

Duurzaam bouwen is volgens hen geen doel maar een gevolg voortkomend uit een ontwerpattitude. De verantwoordelijkheid die je als ontwerper hebt voor de mens, de maatschappij en de wereld op korte en lange termijn. Niet winsten en de systemen staan centraal, maar mensen!

×

Maatwerk

De ontwerpers van Atelier PDV leveren maatwerk op het gebied van:

  • bouwkunst en ruimtelijke vormgeving,
  • interieur en exterieur,
  • objecten.

Of het nu gaat om de ver/nieuwbouw van een woning, een bedrijfsgebouw of het fabriceren van een stoel:

De ontwerpers van Atelier PDV streven te zoeken naar de samenhang van het ontwerp in relatie met de omgeving, alsmede de samenhang van het ontwerp in relatie met de gebruiker, wat telkens leidt tot een verrassend resultaat.


Onafhankelijkheid

Atelier PDV is van mening dat absolute onafhankelijkheid de enige basis kan zijn om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. De vertrouwensrelatie die zij met de opdrachtgever opbouwen is voor hen van zeer grote waarde en vormt tezamen met de “click” de basis van de opdracht en het uiteindelijke resultaat.