Creatieve sessie

Met behulp van vlotte schetsen krijgt u inzicht in de mogelijkheden en haalbaarheid van uw plannen
 
Voorbeelden:

 • oriëntatie op bouw- of verbouwplannen
 • hulp bij kavelkeuze
 • opstellen van woonwensen
 • inzicht in de potentie van uw huidige of nieuwe woning of pand m.b.t. verbouw- en uitbreidingsmogelijkheden
 • inzicht in kostenconsequenties
 • interieuradvies
 • second opinion

Aanvulling voor bedrijven:

 • visie op ontwerpproblemen
 • hulp bij locatiekeuze
 • stedenbouwkundige knelpunten
 • strategie en traject bepalen

De creatieve sessie is een inspirerende brainstorm-schetssessie waarin uw plannen en ideeën vertaald worden naar ruimtelijke mogelijkheden.

Uw wensen en ideeën worden geïnventariseerd waarna mogelijkheden, varianten, haalbaarheid en valkuilen onmiddellijk in beeld worden gebracht. Vlotte schetsen illustreren structuur, routing en functionaliteit.

Bij iedere richting of scenario kunnen zij de kostenconsequenties inschatten en u adviseren over alternatieven.

Resultaat
Een schetssessie levert geen ontwerp op, maar nieuwe ideeën, inzichten en een helder advies over de diverse mogelijkheden.

 • de sessie vindt gewoonlijk plaats bij u op locatie, thuis of kantoor,
 • een sessie voor particuliere opdrachtgevers duurt ongeveer 1,5 uur,
 • een sessie voor zakelijke opdrachtgevers duurt ongeveer 3 uur,
 • meerdere personen kunnen hieraan deelnemen.

Voorwaarden
De creatieve sessie is geheel vrijblijvend.

Kosten
Aan de creatieve sessie zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
telefonisch: 0174-244413
email: info@atelierpdv.nl

Studies

Door middel van studies ondersteunen zij hun opdrachtgevers in de besluitvorming.

Studies hebben niet per definitie een ontwerp tot doel.

De studies kunnen haalbaarheidsstudies, visies maar ook concrete ontwerpen zijn op basis waarvan de opdrachtgever kan bepalen of een gewenste ontwikkeling rendabel kan zijn.

Ontwerpproces

Bouwen is een complexe aangelegenheid waarbij veel regelgeving, organisatie en verstand van zaken komt kijken. Gedurende het ontwerpproces dient de ontwerper met zeer veel zaken rekening te houden voordat een ontwerp gerealiseerd kan en mag worden.

Ieder project doorloopt de verschillende fasen in het ontwerp- en bouwproces waarbij elke fase een duidelijke afbakening kent.

FASEN

01 (IH) Initiatief/haalbaarheid
Het doel van deze fase is:

 • het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.

02 (PD) Projectdefinitie
Het doel van deze fase is:

 • het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

03 (SO) Structuurontwerp
Het doel van deze fase is:

 • het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

04 (VO) Voorontwerp
Het doel van deze fase is:

 • het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

05 (DO) Definitief Ontwerp
Het doel van deze fase is:

 • het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.

06 (TO) Technisch Ontwerp
Het doel van deze fase is:

 • het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

07 (PC) Prijs- en contractvorming
Het doel van deze fase is:

 • het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.

08 (UO) Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp
Het doel van deze fase is:

 • het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

09 Uitvoering – Directievoering

Het doel van deze fase is:

 • het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

10 Gebruik/exploitatie
Het doel van deze fase is:

 • het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting.

Aan-, uit- en opbouwen

  Overwegingen

 • ligging
 • financiële middelen
 • alternatief voor verhuizing
 • ruimtebehoefte
 • doorgroeimogelijkheden
  • gezinsuitbreiding
  • kantoor aan huis
  • gelijkvloerse voorzieningen
  • levensloopbestendig
 • vergroot woongenot

 
Indien u op zoek bent naar iets bijzonders, levert Atelier PDV u maatwerk
 

  Aandachtspunten

 • constructieve mogelijkheden en beperkingen
  • aansluitingen
  • doorbraken
  • gebreken
 • regelgeving
  • bestemmingsplan
  • vergunningen
 • kosten
  • afmetingen
  • materialisatie
  • bouwwijze

Woonwensen veranderen
Woonwensen veranderen. Moderne ruimte-eisen zoals een leef-keuken, kinderspeelkamer, kantoorruimte of badkamer ontbreken vaak in een bestaande woning. Uitbreiding van de bestaande woning wordt dan gewenst.

Ligging
De nabijheid van wegen, voorzieningen of groen en open ruimte maken de ligging van een woning steeds belangrijker. Een verhuizing is dan wellicht niet wenselijk of haalbaar

Mogelijkheden
Een huis op de ideale locatie kan soms niet aan alle ruimtewensen voldoen. De visie van Atelier PDV kan uitkomst bieden om de potentie van een bestaand huis te herkennen en te benutten.

Uitbreiden met onze visie
Iedere uitbreiding vormt een uitdaging. Routing en functionaliteit moeten in balans komen om niet met moeilijk indeelbare restruimte te blijven zitten. En uiteraard wordt er gekeken hoe de aanpassing zich het beste verhoudt tot de oorspronkelijke bouw en de omgeving.

Als u op zoek bent naar iets bijzonders, levert Atelier PDV u maatwerk. Naast ruimtewinst besteden zij aandacht aan beleving, lichtinval, routing, functionaliteit en esthetische kwaliteit. Daarnaast zal de uitwerking moeten passen bij uw budget.

Toegevoegde waarde

 • ruimtebeleving
 • daglichtinval
 • routing
 • functionaliteit
 • esthetische kwaliteit

Interieur

Atelier PDV zet zijn deskundigheid graag breed in en werkt met veel enthousiasme aan een grote diversiteit van projecten. Het werkgebied strekt zich uit van het ontwikkelen van interieurontwerpen, meubelontwerpen maar ook installatie-, licht-  en tuinplannen.

Opdrachten zoals het geven van een kleuradvies, installatie- en lichtadvies of de keuze van meubilair behoren ook tot onze expertise.

Interacties met opdrachtgevers vinden wij inspirerend, omdat zij bijdragen aan het creatieve proces van het tot stand komen van verrassende en vernieuwende resultaten.

Screen Shot 2013-03-15 at 14.53.31

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Hieronder leest u wat Atelier PDV kan betekenen binnen een CPO project.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CPO, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, is een bouwvorm die in het jaar 2000 door de overheid in het leven is geroepen om mensen meer zeggenschap te bieden over de manier waarop ze wonen. In een CPO-project zijn particulieren, verenigd in een collectief, gezamenlijk opdrachtgever voor de nieuwbouw van hun woningen. Zij selecteren dus ook samen een architect. Hieronder leest u wat Atelier PDV kan betekenen binnen een CPO project.

CPO levert u, als deelnemende particulier, de mogelijkheid tot de bouw van een individuele woning, onder de groepsbegeleiding van een architect/adviseur. Dit beperkt de lasten en kosten van het ontwerp- en bouwproces zonder ieders wensen met betrekking tot de eigen woning uit het oog te verliezen. U leert tegelijkertijd uw aanstaande buren kennen en kunt al in een vroeg stadium gezamenlijk beslissingen nemen over zaken die de harmonie in de buurt versterken.

Maatpak
In het ontwerp starten de ontwerpers van Atelier PDV met de inventarisatie van ideeën en wensen van het collectief van bewoners en van de randvoorwaarden vanuit de overheden en locatie. Op basis van onze expertise volgt hieruit een visie op het project. Dit is nog geen volledig plan, daarvoor is aanvullend de inbreng van elke individuele deelnemer van belang. Het uiteindelijke resultaat is een voor u op maat gemaakt woningontwerp binnen een totaalplan voor (een deel van) de buurt op basis van een door hun gemaakte vertaling van de randvoorwaarden van de plek.

Begeleiding
De ontwerpers van Atelier PDV luisteren naar wensen en eisen van u, als individuele deelnemer, het collectief van bewoners, en de gemeente en andere instanties. Samen met hun kennis en ervaring van ontwerpprocessen levert dit het ontwerp van uw eigen woning en een visie op het totaalplan voor (een deel van) de buurt. Als architect/adviseur en begeleider ontzorgen zij en voeren uit, hebben contact met onder andere overige adviseurs, overheden en aannemer, van het eerste schetsontwerp tot
realisatie en gebruik. Op basis van hun kennis en ervaring van bouwprocessen verzorgen zij bijvoorbeeld overleg met Welstand, regelen zij de aanvraag van de bouwvergunning en communiceren zij tijdens de bouw met u en de aannemer. Dit doen zij zoveel mogelijk voor het collectief, dat vereenvoudigt bijvoorbeeld de administratie en proceduretijd en verkleint de kans op vertragingen en fouten. En het voorkomt mogelijk latere conflicten van toekomstige buren.

Zekerheid
Het voordeel voor u, als bewoner en als onderdeel van het collectief, is de volledige focus op wat u wilt voor uw eigen huis en voor de buurt. De zorgen om dit te vertalen in een ontwerp en een gebouwd project ligt bij Atelier PDV. Zij hebben expertise van maakbaarheid en uitvoering, het ontwerp- en bouwproces en alles wat nodig is om tot realisatie van uw wensen te komen. Dit kan door continu met u en de andere bewoners te communiceren.

Kostenbesparing
Door als een collectief van bewoners te opereren hoeft u, in gezamenlijk overleg, maar één keer een architect/adviseur te selecteren. Dit is voor alle bewoners de spil in het project, aanspreekpunt en belangenbehartiger. Zij, als ontwerper, kunnen daarmee onder meer overlegmomenten en de inzet van overige adviseurs centraliseren. De totale proceskosten vallen lager uit dan wanneer toekomstige bewoners als losse individuen te werk zouden gaan. Daarnaast kunnen zij door slim te ontwerpen de
bouwkosten in de hand houden. Denk daarbij aan afstemming van het bouwsysteem van woningen onderling, vereenvoudiging van aantallen en verschillende elementen, de inzet van bouwpersoneel en materieel en de inkoop van materialen.

Lees meer »

Herbestemming

Maak van een verliesgevend / leegstand gebouw een winstgevende

Herbestemming
Herbestemming krijgt momenteel veel aandacht binnen de vastgoedwereld. Vooral de toenemende structurele leegstand zet eigenaren, gebruikers en beleidsmakers aan het denken over alternatieve mogelijkheden voor hun gebouwen. Daarnaast speelt het begrip duurzaamheid een belangrijke rol in het behoud en het omgaan met gebouwen.

We zien dat organisaties tegenwoordig in hoog tempo veranderen en steeds andere eisen stellen aan huisvesting, waardoor gebouwen al snel niet meer voldoen aan hun wensen. Verder zien we dat onze samenleving verandert waardoor bijvoorbeeld religieuze gebouwen minder worden benut. Daarnaast komen industriële gebouwen leeg te staan, omdat de industrie verplaatst naar andere locaties. Veel van deze gebouwen staan al leeg of zullen de komende jaren leeg komen te staan, structureel. Ze verliezen daarmee hun functie en bestemming. Sloop is dan een van de opties, maar veelal niet mogelijk of wenselijk. Een belangrijk alternatief is herbestemmen. Simpelweg omdat het vinden van een nieuwe bestemming voor een leegstaand gebouw of aanvullende functies voor een niet optimaal benut gebouw op relatief eenvoudige wijze kan zorgen voor (extra) inkomsten. Waardoor gebouwen niet gesloopt hoeven te worden. Dat geldt niet alleen voor monumenten, maar zeker ook voor incourant ‘nieuw’ vastgoed, zoals kantoren.

Aanpak
Functiewijzigingen van gebouwen en/of locaties vinden steeds vaker plaats in het kader van een integrale gebiedsontwikkeling. Daarmee maken de ontwikkelingen deel uit van een groter geheel. De ontwerpers van Atelier PDV vinden vinden dat er daarom niet alleen op gebouwniveau naar herontwikkelopgaven gekeken moet worden. Een integrale aanpak van (een) gebouw(en) en haar directe omgeving leidt ertoe dat de slagingskans van projecten vergroot worden. Door vanuit de omgeving de mogelijkheden van de locatie te onderzoeken, kan op gebouwniveau een gerichte invulling worden aangedragen. Belangrijk is een duidelijke visie voor het gebied en niet alleen focus op het individuele gebouw. Het is daarom van groot belang de juiste keuzes ten aanzien van de gebiedsinvullingen te maken en dat deze transparant onderbouwd keuzes transparant onderbouwd en inzichtelijk gemaakt worden.

Met kennis van de markt, de locatie, het gebouw en de context kunnen de ontwerpers van Atelier PDV een onderbouwde invulling voor bestaand vastgoed geven. Daarbij zoeken zij niet direct naar monofunctionele mogelijkheden: zij onderzoeken juist ook de mogelijkheden van functiemenging. Door een goede combinatie van functies te kiezen kan een bestaand gebouw een rendabel tweede leven krijgen.

Herbestemmingswijzer

Herbestemmings methodiek
Met behulp van de herbestemmingsmethodiek, – opgesteld door dhr. Hek samen met de TU Delft – in de Herbestemmingswijzer, in het totale proces van herbestemming ondersteunen. Variërend van het aanreiken van geschikte functies (passend binnen de financiële, markttechnische en procedurele context) tot en met het ondertekenen van intentieovereenkomsten. Hierdoor krijgt u in kort tijdsbestek de herbestemmings-potentie van uw gebouw(en) aangereikt, volledig onderbouwd en financieel doorgerekend, waardoor u verantwoorde beslissingen over de toekomst van uw portefeuille kunt nemen.

Fase 1. Confrontatie
In de Confrontatiefase wordt er naar een evenwicht gezocht van functies die kunnen worden toegepast binnen het gebouw. Hierbij worden de volgende verhoudingen onderzocht:

Kaders:
Hier wordt gekeken naar wat mogelijk (wet/regelgeving) dan wel (on)gewenst is.

Potentie:
Op basis van maatschappelijke, technische, financiële en procedurele haalbaarheid, vindt er onderzoek plaats naar functies die binnen het gebouw gehuisvest kunnen worden.

Behoefte:
Onderzoek naar de marktvraag brengt de behoefte in beeld. De confrontatie van kaders, de potentie en de behoefte leidt tot een zorgvuldig selectieproces van mogelijkheden voor een gebouw.

Fase 2. Rekenen & Tekenen
Om de functionele mogelijkheden binnen het gebouw te kunnen onderbrengen vindt er een interactieve sessie plaats van rekenen en tekenen.

Tekenen:
Er wordt gekeken naar de conceptuele mogelijkheden voor het gebouw. Vanuit de functionele mogelijkheden wordt er gekeken naar multifunctioneel gebruik. Daarnaast is er behoefte aan een globale invulling van het gebouw (de onderlinge relaties en de ruimtebehoefte van de afzonderlijke functies).

Rekenen:
Door middel van een integrale kosten- en opbrengstenbenadering kan de financiële haalbaarheid en daarmee de bandbreedte van het plan doorgerekend worden.

Aanpassingen aan het concept zullen gevolgen hebben voor de financiële haalbaarheid van het project. Zowel het concept zelf als het financiële kader kan als basis gebruikt worden voor aanpassing.

Fase 3. Optimalisatie
Op basis van het nieuwe gebouwconcept en de financiële consequenties kan gezocht worden naar optimalisatie van het totale proces. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van subsidies, het betrekken van geïnteresseerde partijen, financiële constructies, etc.